Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017.

Akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa asbestianalyysin rakennusmateriaali- ja ilmanäytteestä, PVC-analyysin rakennusmateriaaleista sekä teollisten mineraalikuitujen laskennan pölylaskeumanäytteestä.

Olemme myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveyslaboratorio, jolla on pätevyys tutkia viranomaisten toimesta terveyshaitan arviointitarkoitukseen ottamia näytteitä.

AHA-LAB on osa ALS-konsernia.

Tutustu AHA-LABiin