Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditoitu pätevyysalueemme kattaa asbestianalyysin rakennusmateriaali- ja ilmanäytteestä sekä PVC-analyysin rakennusmateriaaleista.

Olemme myös Ruokaviraston hyväksymä asumisterveyslaboratorio, jolla on pätevyys tutkia viranomaisten toimesta terveyshaitan arviointitarkoitukseen ottamia näytteitä.

 

Tutustu AHA-LABiin