Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme palvelee nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Analyysipalvelut

Olemme erikoistuneet asbestin, teollisten mineraalikuitujen, pölyjen ja hiukkasten, raskasmetallien sekä kemiallisten haitta-aineiden analytiikkaan.

Pätevyys

Osallistumme useita kertoja vuodessa brittiläisen Health and Safety Laboratory:n järjestämiin kansainvälisiin ja riippumattomiin asbestimateriaalianalyysien ja -kuitulaskennan vertailukierroksiin AIMS, SEMS ja LACS. Viimeisimmän AIMS-kierroksen R65 jälkeen on laboratoriomme kumulatiivinen virhepisteiden määrä 0, luokitus paras mahdollinen "Hyvä".

Katso myös yhteenvetoraportti kaikkien AIMS-vertailuun osallistuvien suomalaisten laboratorioiden tuloksista

Laatu ja akkreditointi

AHA-LAB Oy on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2005.

Akkreditointi kattaa asbestianalyysin rakennusmateriaali- sekä ilmanäytteestä.

Katso akkreditointialueemme oheisesta linkistä: http://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T326