Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme palvelee nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Asbestianalyysit

Analysoimme rakennusmateriaali-, pöly- sekä ilmanäytteitä.

 

Asbestianalyysi rakennusmateriaalista AKKR

AKKR Akkreditoitu analyysi

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

Näytteenotto: näytepalasen koko noin 3 x 3 cm. Yksi materiaalinäyte per näytepussi, ei poraamalla otettuja laastijauhenäytteitä.

Tulokset: Tutkimusmenetelmä soveltuu Suomessa kaupallisesti käytettyjen rakennusmateriaalien asbestipitoisuuden kvalitatiiviseen määrittämiseen. Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa havaitut asbestilajit.

 

Asbestianalyysi ilmanäytteestä AKKR

AKKR Akkreditoitu analyysi

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

Näytteenotto: näyte otetaan näytteenottopumpulla polykarbonaattisuodattimelle.

Tulokset: Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa asbestikuituja / cm3 ilmaa. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa näytteessä havaitun asbestin laji.

Ohjearvot: Tuloksia voidaan verrata työtilan sisäilman asbestipitoisuuden raja-arvoon 0,1 kuitua/cm3 sekä ns. puhtaan tilan sisäilman asbestipitoisuuden raja-arvoon 0,01 kuitua/cm3.

Tarkistamme ja kalibroimme myös asiakkaidemme näytteenottopumppuja.

 

Asbestianalyysi pintapölystä

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

Näytteenotto: näyte otetaan pyyhkimällä tasopinnoilta pölyä nurin käännettyyn minigrip-pussiin, yksi pussi jokaista tutkittavaa tilaa kohden.

Tulokset: Analyysitulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysivastauksessa näytteessä havaitun asbestin laji.

 

Ota yhteyttä

Puh. 020 735 3380, laboratorio@aha-lab.fi