Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme palvelee nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Kemialliset analyysit

PAH-yhdisteet

Menetelmä: kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MSD)

PAH-yhdisteitä (polysykliset aromaattiset hiilivedyt) esiintyy esim. kivihiilitervassa ja -piessä. Kivihiilipikeä on käytetty vanhoissa, ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa mm. kosteus- ja märkätilojen vesieristeissä.

PCB-yhdisteet

Menetelmä: kaasukromatografia-massaspektrometria (GC-MSD)

PCB-yhdisteitä eli polykloorattuja bifenyylejä on käytetty 1950-1970-luvulla yleisesti mm. elementtitalojen saumausmassoissa, maaleissa, tasoiteissa, muuntajaöljyissä ja eristeissä.

Ota yhteyttä

Puh. 020 735 3380, laboratorio@aha-lab.fi