Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme palvelee nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Pölyjen ja hiukkasten analyysit

Pölynkoostumusanalyysi

Menetelmä: elektronimikroskopointi + EDS

Pölynkoostumusanalyysilla tunnistetaan pintapölyssä esiintyvät hiukkasmaiset epäpuhtaudet hiukkasten ulkomuodon ja alkuainekoostumuksen perusteella. Hiukkasten pitoisuudet pölyssä ilmoitetaan silmämääräisenä arviona käyttämällä kolmiportaista asteikkoa. Teollisten mineraalikuitujen pitoisuudet ilmoitetaan painoprosentteina kokonaispölystä.

Menetelmä soveltuu esim. kiviaines- ja siitepölyn, homeitiöiden, asbestin ja teollisten mineraalikuitujen, rakennusmateriaalipölyn, metalli- ja metallioksidipölyn määrittämiseen pinta- ja tuloilmakanavapölynäytteistä.

Menetelmä ei sovellu sellaisten orgaanisten hiukkasten tunnistamiseen, joilla ei ole tunnusomaista ulkomuotoa.

Ota yhteyttä

Puh. 020 735 3380, laboratorio@aha-lab.fi