Asbesti- ja haitta-ainelaboratoriomme palvelee nopeasti ja asiakaslähtöisesti.

Raskasmetallianalyysit

Lyijy

Menetelmä: röntgenfluoresenssianalyysi (XRF)

Lyijyä on käytetty mm. väripigmenttina maaleissa, valurautaviemäriputkien lyijyliitoksissa sekä pehmittimenä muoveissa ja elementtisaumausmassoissa.

Muut metallit

Menetelmät: röntgenfluoresenssianalyysi (XRF), induktiivisesti kytketty plasma-massaspektrometria (ICP-MS)

Maaperän pilaantuneisuuden sekä purkujätteen kaatopaikkakelpoisuuden arvioinnissa tulee materiaalista tutkia myös tiettyjen metallien ja puolimetallien (As, Cd, Co, Cr, Cu, Hg, Ni, Pb, Sb, V, Zn) pitoisuudet.

Ota yhteyttä

Puh. 020 735 3380, laboratorio@aha-lab.fi