Maskimittaus PortaCount-menetelmällä

Suoritamme asbestipurkutyössä käytettävien hengityssuojainten tiiveystestaukset työntekijälle turvallisesti ja hengityssuojainta rikkomatta PortaCount-testilaitteella. Mittaus kestää noin 15 minuuttia ja testausselosteen saa heti.

PortaCount-menetelmä perustuu hengityssuojaimen kasvo-osan sisällä olevan hiukkaspitoisuuden mittaukseen, jota verrataan huoneilman hiukkaspitoisuuteen. Mittaustuloksien perusteella lasketaan suojauskerroin, jota vertaamalla eri hengityssuojaintyypeille annettuihin minimisuojausarvoihin voidaan testattava hengityssuojain joko hyväksyä tai hylätä.

Tulemme tarvittaessa tekemään maskimittaukset asiakkaan toimipisteeseen tai työmaalle. Mittauksen suorittaa Koulutettu suojainasiantuntija-pätevyyden omaava työntekijämme.

 

PortaCount-menetelmän hyödyt

Menetelmän hyödyt ovat mittauksen turvallisuus, helppous, luotettavuus ja tulosten saamisen nopeus. Jos työntekijän käyttämä maski vuotaa tai sillä ei pystytä saamaan aikaiseksi tarvittavaa suojaustasoa, voidaan tarjota työntekijälle heti korvaava maski ja suorittaa uusintamittaukset saman tien.

Perinteinen mittausmenetelmä, jossa asbesti-ilmanäyte kerätään neulalla naamarin sisältä työntekijän viipyessä työmaalla asbestikuitupitoisessa ilmassa, saattaa epätiiviin naamarin tapauksessa altistaa työntekijän syöpävaaralliselle aineelle. Lisäksi mitätöi reiän tekeminen naamarin tyyppihyväksynnän, jolloin naamaria ei enää laillisesti voida käyttää hengityssuojaimena. PortaCount-tiiveystesti ei edellytä naamarin rikkomista, vaan naamarin sisällä oleva hiukkaspitoisuus mitataan naamarin ja hiukkassuodattimen väliin laitettavan sovitinkappaleen kautta.

 

Varaa testausaika

Ajanvaraukset ja lisätietoa tiiveystestauksesta: Siim Heinaste, puh. 0400 968 828, siim.heinaste@aha-lab.fi