Laatu

AHA-LAB osallistuu useita kertoja vuodessa brittiläisen Health and Safety Laboratory:n järjestämiin kansainvälisiin ja riippumattomiin asbestimateriaalianalyysien ja -kuitulaskennan vertailukierroksiin AIMS, SEMS ja LACS. Viimeisimmän, 07.06.2019 päättyneen AIMS-kierroksen (Asbestos In Materials Scheme) R68 jälkeen on laboratoriomme kumulatiivinen virhepisteiden määrä 0 sekä luokituksemme paras mahdollinen “Hyvä”.

 

Olemme saaneet parhaat mahdollisimmat tulokset myös kaikissa LACS-vertailukierroksissa (Low Asbestos Content Scheme) R1 – R7. Tämä osoittaa tutkimusmenetelmiemme luotettavuutta ja tunnistusvarmuutta myös rakennusmateriaalin asbestipitoisuuden ollessa erittäin pieni: jopa alle 0.05 paino-%.

 

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) järjesti 2018 syys-lokakuussa Suomen ensimmäisen kansallisen asbestimateriaalinäytteiden vertailukoen. Kokeeseen osallistui yhteensä 19 suomalaista laboratoriota. AHA-LAB saavutti myös kansallisessa kierroksessa parhaat tulokset.

Lisäksi ulkoisille vertailukierroksille tutkitaan laboratoriossa sisäisenä validointitoimenpiteenä tietty prosentti kaikista tuotantonäytteistä kahteen kertaan.

 

Ruokaviraston hyväksyntä

AHA-LAB on terveydensuojelulain nojalla hyväksytty asumisterveyslaboratorio, joka tutkii viranomaisen ottamia näytteitä, joiden tuloksia voidaan käyttää muun muassa kohteen terveyshaitan arviointiin. Myös yksityisten tahojen kuten taloyhtiöiden ottamat sisäilma- ja materiaalinäytteet suositellaan tutkittavan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.

Analyysimenetelmistä Ruokaviraston rekisterissä on ilmanäytteen asbestianalyysi. Hyväksymispäätös löytyy oheisesta linkistä:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/rekisteriotteet/aha-lab-oy_helsinki.pdf

 

Akkreditointi

AHA-LAB on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditointi kattaa asbestianalyysin rakennusmateriaali- ja ilmanäytteestä, PVC-muovin tunnistuksen sekä teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden määrityksen geeliteippinäytteistä.

AHA-LABin koko pätevyysalue löytyy oheisesta linkistä: http://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T326