Laatu

AHA-LAB osallistuu useita kertoja vuodessa brittiläisen Health and Safety Laboratory:n järjestämiin kansainvälisiin ja riippumattomiin asbestimateriaalianalyysien ja -kuitulaskennan vertailukierroksiin AIMS, SEMS ja LACS. Viimeisimmän, 28.2.2024 päättyneen AIMS-kierroksen (Asbestos In Materials Scheme) R81 jälkeen on laboratoriomme kumulatiivinen virhepisteiden määrä 0 sekä luokituksemme paras mahdollinen “Hyvä”.

 

Olemme saaneet parhaat mahdollisimmat tulokset myös kaikissa LACS-vertailukierroksissa (Low Asbestos Content Scheme), joihin olemme osallistuneet (viimeisimpänä 26.2.2024 päättynyt R20). Tämä osoittaa tutkimusmenetelmiemme luotettavuutta ja tunnistusvarmuutta myös rakennusmateriaalin asbestipitoisuuden ollessa erittäin pieni: jopa alle 0.05 paino-%.

Suomen Ympäristökeskus (SYKE) järjestää myös kerran vuodessa kansallisen asbestimateriaalinäytteiden vertailukokeen. AHA-LAB on saavuttanut SYKEn vertailukokeissa parhaat tulokset kierroksilla, joihin olemme osallistuneet (v. 2018-2021).

Ulkoisten vertailukierrosten lisäksi laboratoriossa tutkitaan sisäisenä validointitoimenpiteenä tietty prosentti kaikista tuotantonäytteistä kahteen kertaan.

 

Ruokaviraston hyväksyntä

AHA-LAB on terveydensuojelulain nojalla hyväksytty asumisterveyslaboratorio, joka tutkii viranomaisen ottamia näytteitä, joiden tuloksia voidaan käyttää muun muassa kohteen terveyshaitan arviointiin. Myös yksityisten tahojen kuten taloyhtiöiden ottamat sisäilma- ja materiaalinäytteet suositellaan tutkittavan Ruokaviraston hyväksymässä laboratoriossa.

Analyysimenetelmistä Ruokaviraston rekisterissä ovat ilmanäytteen asbestianalyysi sekä teollisten mineraalikuitujen määritys laskeumapölystä (geeliteipit). Hyväksymispäätös löytyy oheisesta linkistä:

https://www.ruokavirasto.fi/globalassets/laboratoriopalvelut/ruokaviraston-hyvaksymat-laboratoriot/rekisteriotteet/aha-lab-oy_helsinki.pdf

 

Akkreditointi

AHA-LAB on FINAS-akkreditointipalvelun akkreditoima testauslaboratorio T326, akkreditointivaatimus SFS-EN ISO/IEC 17025:2017. Akkreditointi kattaa asbestianalyysin rakennusmateriaali- ja ilmanäytteestä, PVC-muovin tunnistuksen sekä teollisten mineraalikuitujen pitoisuuden määrityksen geeliteippinäytteistä.

AHA-LABin koko pätevyysalue löytyy oheisesta linkistä: http://www.finas.fi/toimijat/Sivut/default.aspx#k=T326