Asbestianalyysi rakennusmateriaalista

Tutkimme kaikki rakennusmateriaalinäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Tutkimusmenetelmä soveltuu Suomessa kaupallisesti käytettyjen rakennusmateriaalien asbestipitoisuuden kvalitatiiviseen määrittämiseen. Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Menetelmä on akkreditoitu.

 

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

Asbestianalyysi ilmanäytteestä

Tutkimme kaikki ilmanäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvantitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa asbestikuitujen lukumäärä / kuutiosenttimetriä ilmaa kohden. Mikäli näyte sisälsi asbestikuituja, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen pitoisuus sisäilmassa ei saa ylittää 0,01 asbestikuitua / cm3 (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015). Menetelmä on akkreditoitu.

Tarkistamme ja kalibroimme myös asiakkaidemme näytteenottolaitteistoa.

 

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

Asbestianalyysi pintapölystä

Tutkimme kaikki pintapölynäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen esiintymistä pölynäytteessä on pidettävä toimenpiderajan ylittymisenä (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015).

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje