Asbestianalyysi rakennusmateriaalista

Tutkimme kaikki rakennusmateriaalinäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Käsittelemme kaikki näytteen materiaalikerrokset, joissa on saatettu käyttää asbestia, erillisinä näytteinä, preparoimalla, tutkimalla ja raportoimalla jokaisen materiaalikerroksen erikseen. Emme jauha ja yhdistä eri materiaalikerroksia “yhdistelmänäytteeksi”, sillä tämä laimentaa näytettä ja saattaa aiheuttaa väärän analyysituloksen. Vaikka laboratoriossamme käytetäänkin näytteen esikäsittelyvaiheissa valomikroskooppia, emme koskaan anna tuloksia pelkästään valomikroskopoinnin perusteella – kaikki näytteet, myös selvästi asbestipitoiset, tutkitaan ja asbestin esiintyminen vahvistetaan elektronimikroskoopilla.

Tämä on mielestämme ainoa oikea tutkimustapa asbestimateriaalinäytteille. Toimimme näin, koska laboratoriotulosten täytyy olla ehdottoman luotettavia: virheellisen analyysituloksen seurauksena saattaa olla purkutyöntekijöiden ja asukkaiden altistuminen syöpävaaralliselle aineelle sekä pahimmassa tapauksessa koko kiinteistön saastuminen asbestipölyllä, aiheuttaen merkittävät asbestipölysiivous- ja puhtaaksimittauskustannukset.

Luotettavat analyysitulokset edellyttävät näytteiden analysointia laboratoriossa, jolla on pitkäaikainen ja syvällinen asiantuntemus, laadukkaat tutkimuslaitteet sekä akkreditoidut, standardeihin perustuvat analyysimenetelmät.

Tutkimusmenetelmä soveltuu Suomessa kaupallisesti käytettyjen rakennusmateriaalien asbestipitoisuuden kvalitatiiviseen määrittämiseen. Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit.

 

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

Asbestianalyysi ilmanäytteestä

Tutkimme kaikki ilmanäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvantitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa asbestikuitujen lukumäärä / kuutiosenttimetriä ilmaa kohden. Mikäli näyte sisälsi asbestikuituja, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen pitoisuus sisäilmassa ei saa ylittää 0,01 asbestikuitua / cm3 (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015).

Tarkistamme ja kalibroimme myös asiakkaidemme näytteenottolaitteistoa.

 

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

Asbestianalyysi pintapölystä

Tutkimme kaikki pintapölynäytteet pyyhkäisyelektronimikroskoopilla, asbestikuidut tunnistetaan morfologian ja alkuainekoostumuksen (EDS) perusteella.

Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa sisältää / ei sisällä asbestia. Mikäli näyte sisälsi asbestia, ilmoitetaan analyysiraportissa kaikki näytteessä havaitut asbestilajit. Raja-arvot: asbestikuitujen esiintymistä pölynäytteessä on pidettävä toimenpiderajan ylittymisenä (Asumisterveysasetus, STMa 545/2015).

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje