PAH-yhdisteet

PAH-yhdisteitä eli polysyklisiä aromaattisia hiilivetyjä esiintyy esim. kivihiilitervatisleessä (kreosootti) ja -piessä. PAH-pitoisia materiaaleja on yleisesti käytetty ennen 1960-lukua rakennetuissa taloissa. Käyttökohteet: kosteus- ja märkätilojen vesieristeet ja -valut, tuulensuojapaperit ja -pahvit, kattokermit sekä sähkökaapeleiden eristykset. Kreosoottia on käytetty myös lahoamista estävänä kyllästeenä ratapölkyissä, sähköpylväissä ja rakennushirsissä.

Tutkimme kaikki PAH-näytteet kaasukromatografi-massaspektrometrilla (GC/MSD). Näytteestä analysoidaan ja raportoidaan kaikki 16 PAH-yhdistettä, analyysiraporttiin merkitään yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi myös PAH-summapitoisuus. Ohjearvot: materiaalin PAH-summapitoisuuden ylittäessä 200 mg/kg tulee purkutyö suorittaa Ratu 82-0381 ohjeistuksen mukaisesti.

Analyysimenetelmä perustuu standardiin SFS-EN 15527 (muunneltu).

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

PCB-yhdisteet

PCB-yhdisteitä eli polykloorattuja bifenyylejä on käytetty 1950-1970-luvulla yleisesti mm. elementtitalojen saumausmassoissa, maaleissa, tasoiteissa, muuntajaöljyissä ja eristeissä.

Tutkimme kaikki PCB-näytteet kaasukromatografi-massaspektrometrilla (GC/MSD). Näytteestä analysoidaan ja raportoidaan kaikki 7 PCB-yhdistettä, analyysiraporttiin merkitään yksittäisten yhdisteiden pitoisuuksien lisäksi myös PCB-summapitoisuus. Ohjearvot: materiaalin PCB-summapitoisuuden ylittäessä 50 mg/kg tulee purkutyö suorittaa Ratu 82-0382 ohjeistuksen mukaisesti.

Analyysimenetelmä perustuu standardiin SFS-EN 15308 (muunneltu).

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

Lyijy ja raskasmetallit

Lyijyä on mm. käytetty väripigmenttina maaleissa, valurautaviemäriputkien lyijyliitoksissa sekä pehmittimenä muoveissa ja elementtisaumausmassoissa. Raskasmetalleja on mm. käytetty saumausmassoissa sekä kulutusta kestävissä lattiamaaleissa.

Ohjearvot: materiaalin lyijypitoisuuden ylittäessä 1500 mg/kg tulee purkutyö suorittaa Ratu 82-0382 ohjeistuksen mukaisesti.

Analyysimenetelmä: röntgenfluoresenssispektrometria (XRF), sisäinen menetelmäohje.

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje

 

PVC-muovin tunnistus

Rakennusten muovimateriaalit saattavat sisältää polyvinyylikloridia eli PVC:tä, mikä tulee huomioida muovijätteen hävittämisessä tai kierrätyksessä. Kosteuden ja betonin alkalisuuden kanssa yhteydessä oleva PVC-pohjainen lattiamatto voi myös toimia sisäilmaongelmien lähteenä.

Tunnistamme PVC-muovin elektronimikroskooppisella analyysimenetelmällä. Analyysi on kvalitatiivinen: tulokset ilmoitetaan muodossa näyte on / ei ole PVC-muovia. Menetelmä on akkreditoitu.

 

Analyysitilauslomake

Näytteenotto-ohje