Heli Lallukka ottaa vetovastuun AHA-LABista

Asbesti- ja haitta-ainelaboratorio AHA-LAB Oy:n uudeksi toimitusjohtajaksi on helmikuun alusta 2021 lähtien nimitetty FM Heli Lallukka. Heli on toiminut Työterveyslaitoksella useissa asiantuntijatehtävissä, viimeksi tuotepäällikkönä sekä asbesti- ja pölylaboratorion toiminnallisena esimiehenä.

Tero Liimatainen jättää 1.12.2020 AHA-LABin vetovastuun toimitusjohtajana kolmen vuoden kasvu- ja kannattavuuskehityskauden ja raskaan koronasopeutuksen jälkeen, mutta jatkaa edelleen yrityksen osakkaana ja hallituksen jäsenenä.

AHA-LAB on arvostettu korkealaatuisten laboratoriopalvelujen tuottajana, yhtenä Suomen laadukkaimmista. Ammatillinen asiantuntemus, käytännöllisten tietoteknisten palvelujen kehittäminen ja kyky ymmärtää asiakkaiden tarpeita, on ollut ja pysyy strategiamme ytimenä.

Uskomme, että yhteiskunnan kestävä kehitys asettaa lisääntyviä vaatimuksia rakennetun elinympäristön haitta-aineturvallisuudelle. Sen vuoksi, samalla kun panostamme nykyisten asiakkaidemme palvelujen jatkuvaan parantamiseen, ennakoimme myös muuttuvia tarpeita ja satsaamme niitä tukevien toimintamallien ja palvelujen kehittämiseen, vastuullisessa yhteistyössä teidän kanssanne.

Helsingissä 7.12.2020

Esa Norhomaa
Hallituksen puheenjohtaja