Ovatko yrityksesi näytteenottopumput kalibroituja?

Alalla törmää monesti tapauksiin, jossa asbesti-ilmanäytteitä otetaan näytteenottopumpuilla, joiden säännöllinen kalibrointi on laiminlyöty.

Sellaisella pumpulla otettu ilmanäyte saattaa jäädä vajaaksi tai tulla liian kylläiseksi, jolloin analyysitulos voi olla väärä varsinkin osastoidun tilan ilman asbestikuitupitoisuuden ollessa juuri toimenpiderajalla.

Säännöllisessä käytössä olevien asbestinäytteenottopumppujen tilavuusvirtaus tulisi tarkistaa joka kuukausi ja pumppu tarvittaessa kalibroida.

Pumppu tulee uudelleen kalibroida myös vaihtaessa näytekeräintyypistä toiseen, sillä muutokset keräimen kalvosuodattimen pinta-alassa tai huokoskoossa aiheuttavat muutoksia keräimen vastuksessa pumppuun nähden, pienentäen tai kasvattaen kerättyä ilmamäärää vaikka pumpun virtausasetukset pysyisivätkin muuttumattomina.

Tarjoamme asiantuntevaa pumppujen tarkistus- ja kalibrointipalvelua, palvelemme myös asiakkaan toimitiloissa.

Lisätietoa kalibroinnista antaa laboratorion ryhmöpäällikkö Kia Kettunen, puh. 0400 968 828, kia.kettunen@aha-lab.fi.